Kontakt

SAPORIS Sp. z o.o.
ul. Sarenki 10
96-321 Osowiec
woj. mazowieckie


tel: 883 800 016
kom: 601 219 800
mail: sklep@caveshop.pl

REGULAMIN Konkursu
"Dzień kobiet"

 • Organizatorem konkursu jest firma SAPORIS  Sp. z o.o. (właściciel sklepu Cave Shop), z siedzibą przy ul. Sarenki 10, 96-321 Osowiec.
 • W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem"), która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych). W tym przypadku, nagrodę odbiera przedstawiciel osoby niepełnoletniej (rodzic, opiekun prawny), po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody na odbiór nagrody. Zgoda może być przesłana drogą elektroniczną (e-mail) z dołączonym skanem pisemnej zgody, wraz z odręcznym podpisem przedstawiciela osoby niepełnoletniej.
 • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także członkowie organów statutowych Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach o charakterze konkubenckim.
 • Aby wziąć udział w Konkursie "Dzień Kobiet" (zwanym dalej: konkursem) należy:

a) Być fanem profilu Cave Shop;
b) Udostępnić zdjęcie konkursowe na swojej tablicy na własnym profilu na Facebooku.
c) W komentarzu wpisać liczbę (datę), pod którą zdaniem uczestnika może być ukryta jedna z herbat.

 • Nagrodzone zostaną dwie osoby, które pierwsze podały prawidłowe daty.
 • Nagrodą w konkursie są dwie herbaty Vintage Tea. Po jednej, dla każdego zwyzięzcy.
 • Każdy uczestnik konkursu może dodać tylko jedną odpowiedź. W przypadku dodania większej liczby odpowiedzi, zostanie wzięta pod uwagę tylko ta pierwsza.
 • Odpowiedź należy umieścić w komentarzu na osi czasu profilu Cave Shop.
 • Konkurs rozpoczyna się 26 lutego 2014 roku.
 • Autorów pierwszych dwóch prawidłowych odpowiedzi ogłosimy dnia: 6 marca 2014 roku na profilu facebookowym Cave Shop.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook.
 • Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom po pisemnym (mailowym) potwierdzeniu przez zwycięzców zgody na odbiór nagrody w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzcy.
 • W przypadku nieodebrania nagrody bądź braku zgody na odbiór nagrody jednego bądź dwóch zwycięzców, zostanie wybrana następna prawidłowa odpowiedź sposród już umieszczonych na profilu w trakcie trwania konkursu.
 • W przypadku zastrzeżeń Uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora Saporis sp. z.o.o. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

Ukryj

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.